សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ជំហាន ដំបូងកម្ពុជា

ជំហានដំបូងកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា ជ.ដ.ក) គឺជាអង្គការក្នុងស្រុក​ដែល​បានបង្កើតឡើង និង​ដំណើរការចាប់​ពី​ឆ្នាំ២០១០​ មក ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះ និងអ្នកធ្លាប់រង​ការរំលោភបំពាន​ផ្លូវ​ភេទ​ដែល​​ជា​មនុស្សប្រុស ព្រមទាំងគ្រួសារ អ្នក​ថែទាំ អ្នកគាំទ្រ និង សហគមន៍របស់ពួកគេនៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

 

ការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ​ទាំងអស់នេះ​អាចសម្រេចបាន​តាម​រយៈ​ការធ្វើការងារសង្គមកិច្ច និង​សកម្មភាព​នានា​​​ទាក់ទងនឹង ការបង្ការ និងការពារ” “ការគាំទ្រនិងការតស៊ូមតិ និង​អប់រំ។ គោលដៅ​ចម្បង​របស់​យើង​គឺធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយបុគ្គល អង្គការ និងស្ថាប័ន ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា​ឲ្យ​មាន​ការ​​ផ្លាស់ប្តូរ​ជាវិជ្ជមាន និងធានាឱ្យបានថា ក្មេងប្រុស និង​មនុស្សប្រុស​ដែល​ធ្លាប់រង​ការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវភេទ​ទាំង​​អស់​​ទទួលបាន​ការ​គាំទ្រ​​ដើម្បីសម្រេចបាននូវសក្ដានុពលរបស់ពួកគេ​ ដោយមានសេរីភាព និង​សេចក្តី​ថ្លៃ​ថ្នូរ។

 

ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះ អង្គការជំហានដំបូង​កម្ពុជា​បានផ្ដល់ដោយផ្ទាល់នូវ​សេវាការងារ​សង្គម​កិច្ច​ដែល​​​​មាន​លក្ខណៈ​​​សមស្រប និងអាច​ឆ្លើយតបទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​របស់ក្មេងប្រុស និង​មនុស្សប្រុស ព្រមទាំង​ផ្តល់​​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ជំនាញដែលរៀបចំឡើងជា​ពិសេសសម្រាប់ការ ធ្វើការជាមួយក្មេងប្រុស សេវាគាំទ្រ និង​​​ឱកាស​រៀនសូត្រ និងប្រឹក្សាយោបល់ដល់បុគ្គលិក ធ្វើការដែលជាមួយក្មេងប្រុស និង​មនុស្ស​ប្រុស​​ក្នុង​​ស្ថាន​ភាពផ្សេងៗជាច្រើនផងដែរ។ ដើម្បី​ស្វែងយល់បន្ថែម​​​អំពីសេវា និងសកម្មភាពការងារ​របស់យើង សូម​ចុច​បន្ត​ចូលទៅកាន់ទំព័រ​ផ្សេងៗទៀត​​​ដែលលោកអ្នក​ចាប់អារម្មណ៍។ សម្រាប់​សំណួរ ឬចម្ងល់​ផ្សេងៗអំពីសេវា ​ការ​បញ្ចូនករណី និង​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​របស់យើង សូម​ទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៤៦១ ៤៦០។

 

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ អង្គការជំហានដំបូងកម្ពុជា នឹង​​មាន​ឧបករណ៍ និង​ធនធាន​ពិសេសៗ​ជា​ច្រើន​ ដែលបានរៀបចំឡើង​​ដើម្បី​លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង​ និង​ដើម្បីជួយ​បុគ្គលិក​ អង្គការ និង​ស្ថាប័ន​ដែល​ធ្វើ​ការ​គាំទ្រ​អ្នកធ្លាប់រងការរំលោភបំពាន​។ ឧបករណ៍ និងធនធាន ទាំងនេះ​មានជាអាទិ៍ ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ​​សម្រាប់​ប្រើ​នៅតាម​សហគមន៍ និងអង្គការ និងភាពយន្ត​ដែលមានចំណងជើងថា “និយាយចេញពីការពិត​” ដែល​ផលិត​ឡើង​ដើម្បី​លើកកម្ពស់ការ យល់ដឹង​ និង​ជួយ​ឲ្យ​មនុស្សទូទៅអាចមានការយល់ដឹង​អំពី​របៀបឆ្លើយតប​សំខាន់ៗ​​ដែល​មានប្រយោជន៍ និងជួយដល់អ្នកធ្លាប់រងការរំលោភបំពាន។

 

ដោយ​សារ​ធនធានជាភាសាខ្មែរ​នៅ​មានការខ្វះខាតនៅឡើយ យើង​បាន​ចងក្រងឡើង​នូវ​សៀវភៅព័ត៌មាន​អំពី​ការ​រំលោភបំពាន​លើក្មេងប្រុស និងមនុស្សប្រុស (ជាភាសាខ្មែរដំបូង​គេ) និងកញ្ចប់​ឧបករណ៍ផ្សេង​ៗ​ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​ក្មេងប្រុសអាច​និយាយចេញពី​តម្រូវការ ដែលពួកគេមាន។ ធនធានទាំងអស់នេះ​នឹង​រៀបចំ​ចប់​ជាស្ថាពរ​ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ សូមអាន​ផ្នែកនេះ​សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម...

 

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះលោកអ្នក ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ដើម្បី​អាន​ព័ត៌មាន​​ក្នុង​គេហទំព័រ​នេះ។

donate

ពត៌មានថ្មី

សហការគ្នាដើម្បីការ ផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន

  • mloptapang.org
  • refugeelawproject.org

សូមចុចដើម្បីទាញ យកឯកសារស្រាវជ្រាវ

I thought it could never happen to boys
FSC_ANNUAL_REPORT_2016-KH.pdf